De vereniging

De vzw : rollen en statuten

De statuten van de vzw werden gevalideerd in november 2018 en de vereniging werd opgericht op 31 januari 2019.

De vzw “La Zinne” beheert en ontwikkelt het opgezette systeem. Het zorgt ervoor dat het sociale doel en de doelstellingen van het project worden gerespecteerd. Het bevordert het gebruik van Zinnes en moedigt de deelname van nieuwe partner-dienstverleners aan. Het promoot het systeem bij het grote publiek en de handelaars. Het stimuleert het gebruik van Zinne in de hele toeleveringsketen.

Elk lid van de vereniging, of het nu gaat om een burger of een dienstverlener, heeft één stem op de jaarlijkse algemene vergadering en het recht om deel te nemen aan werkgroepen en coördinatievergaderingen. Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om een rol te spelen in het project en deel te nemen aan strategische beslissingen.

Hoe is het collectief gestructureerd ?

Het burgercollectief bestaat uit meer dan 70 leden van de vereniging, die zich als vrijwilliger opgeven en elkaar dag na dag beter en beter leren kennen. De vaardigheden en profielen zijn gevarieerd, wat de rijke en dierbare mix van onze collectieve en specifieke aanpak in Brussel verklaart.

Men kan een steentje bijdragen aan het collectief door aan te sluiten :

  • Een werkgroep (die zich bezighoudt met een specifiek thema en rapporteert aan de algemene coördinatie)
  • Door zich aan te sluiten bij een van de acht bestaande lokale overheden, die als voornaamste taak heeft “Zinnebare” dienstverleners op haar grondgebied te benaderen en het goede verkeer van de Zinne te garanderen. De lokale groep is het belangrijkste aanspreekpunt voor partner-dienstverleners, maar ook voor publieke en politieke overheden en omwonenden

Voorlopig wordt er maandelijks een coördinatievergadering gehouden en beslissen de lokale overheden zelf over hun interne organisatie.

Door lid te worden van de vereniging krijgt u het recht om te stemmen op algemene vergaderingen en de mogelijkheid om deel te nemen aan zowel coördinatievergaderingen als thematische werkgroepen.

Wilt u met ons meegaan ? Neem contact met ons op of raadpleeg meer informatie op de pagina “Vergezel ons“.

zinnekeDe vereniging