FAQ Gebruikers

Ik ben een burger

U hoeft alleen maar naar een wisselkantoor (CC) te gaan : dat is een partner (dienstverlener) van de Zinne waar u gemakkelijk euro’s kunt omwisselen voor Zinnes, ter hoogte van het bedrag van uw keuze.

De wisselkoers is eenvoudig : 1 Euro = 1 Zinne

U vindt ze in real time op onze kaart van wisselkantoren (CC) of in deze regelmatig bijgewerkte lijst van wisselkantoren.

Bij alle handelaars en dienstverleners van het project : kruidenierswinkels, restaurants, bars, culturele plaatsen, onafhankelijke leveranciers, … Ze staan vermeld op de interactieve kaart.

 

 • Het is gemakkelijk te gebruiken en te verkrijgen.
 • Het is eenvoudig om te begrijpen : 1 Zinne = 1 euro.
 • Omdat het netwerk nu al een ruime keuze biedt met meer dan 147 dienstverleners waaronder 39 wisselkantoren, die al in heel Brussel aanwezig zijn (zie kaart)
 • De Zinne voedt het korte keten circuit en lokale economie: ik doe mee !
 • Het  versterkt sociale banden in Brussel
 • Mijn koopkracht terugwinnen (concrete actie – biljet)
 • Om mijn euro’s uit de speculatie te halen en terugbrengen naar een “tastbare” economie
 • Het moedigt een duurzame en milieuvriendelijke uitwisseling aan: waakzaamheid bij het gebruik, tweedehands, doe-het-zelf, geen afval, enz.
 • Deelnemen aan de opkomst van een alternatief en innovatief sociaal-economisch systeem dat de Brusselse economie versterkt en de burgers in staat stelt geld terug te vorderen.

Ja, er zijn verschillende niveaus van beveiliging :

 • Ze zijn genummerd
 • Ze hebben een hologram
 • Ze bezitten een watermerk, dat maakt het heel moeilijk om de biljetten na te maken
 • Bepaalde vezels, onzichtbaar voor het blote oog, zijn toegevoegd en worden enkel zichtbaar bij gebruik van ultraviolet licht

We hebben ervoor gekozen dat de burger zijn Zinne niet kan omruilen in Euro. Dit zou namelijk betekenen dat we Zinnes uit het systeem halen. Het hoofddoel van een lokale munt is net om hem te ontwikkelen en steeds meer lokale munt te injecteren in het (financiële en economische) systeem.

 

[Deze munten] zijn altijd complementair ten aanzien van officiële munten , zowel nationale als bovennationale als bvb de Euro. Anders gezegd, de hoofdgedachte is dat er binnen een bepaalde gemeenschap  een akkoord bestaat om een andere dan de officiële munt te gebruiken als betaalmiddel. […] De complementaire munten ontwikkelen zich dus als een antwoord op bepaalde onvolkomenheden in het bestaande handelssysteem. Doelstellingen van sociale cohesie, van duurzame ontwikkeling, steun aan de lokale handelszaken komen zich enten op de projecten met burgermunten.

Een complementaire munt heeft dus niet enkel economische doelen, maar houdt ook rekening met een of meerdere sociale en/of ecologische aspecten. De concrete doelstellingen van een lokale munt variëren naargelang de mogelijkheden van de lokale structuur, lokale uitdagingen en de mogelijkheden van het economisch netwerk in de zone.

Vertaald uit : Financité, Guide Pratique des monnaies complémentaires destiné à l’usage des citoyens, septembre 2013, p.11-12. Téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.financite.be/sites/default/files/guide_pratique_des_monnaies_complementaires_0.pdf

“Onze maatschappij is onder de invloed van een monetair monopolie. Geen enkele monocultuur  kan erop rekenen stabiel te blijven. Zelfs bij een beperkte economische ‘ziektetoestand’ kan het systeem instorten”.  “In minder dan 40 jaar heeft men 425 crisissen kunnen optekenen: monetaire, financiële en crisissen in verband met de overheidsschuld. Dit betekent meer dan 10 per jaar. Er is een minimale monetaire diversiteit nodig. Er zijn andere handels of ‘ruilrelaties’ nodig beheerd door andere actoren”, adviseert (…) de econoom  Bernard Lietaer.”

Vertaald uit: Laetitia Theunis, “Face à la crise, les monnaies complémentaires fleurissent”, Le Soir, article mis en ligne le 20.11.2014
http://www.lesoir.be/archive/recup/710492/article/demain-terre/economie-positive/2014-11-18/face-crise-monnaies-complementaires-fleurissent

“Vanuit de vaststelling dat de Euro geen antwoord biedt aan alle lokale uitdagingen,  hebben de groepen die lokale burgermunten ontwikkelen als doelstelling om : een lokale en duurzame economie te stimuleren, om opnieuw solidariteit te bevorderen tussen gebruikers, om meer sociale verbondenheid te creëren en om de nefaste effecten van financiële speculatie tegen te gaan. Het is een participatieve aanpak om zich de geldmiddelen weer toe te eigenen als vector voor economische en sociale verandering.”

Vertaald uit : www.financite.be

 

In onze huidige maatschappij is consumptie één van de laatste middelen die we ter beschikking hebben om een directe democratische invloed uit te oefenen. Door de biljetten van de lokale Brusselse munt te gebruiken , stelt men bij elke aankoop een hernieuwde acte van burgerschap (“kopen is stemmen”).

De lokale Brusselse burgermunt heeft – onder meer – de volgende doelstellingen :

 • Zin geven aan de dagdagelijkse aankopen omdat men mee bouwt aan een lokale en duurzame economie en delokalisatie van arbeidsplaatsen tegen gaat ;
 • Een betere band tussen producent en consument mogelijk maken ;
 • De sociale cohesie bevorderen dankzij de netwerkvorming tussen producenten,  ambachtslui, handelaars en consumenten ;
 • De ecologische aanpak van economische actoren waarderen ;
 • De lokale ondernemers ondersteunen ;
 • Actief deelnemen aan het netwerk van oplettende consumenten ;
 • De leesbaarheid van de tracering van de gekochte goederen en diensten vergemakkelijken ;
 • Verandering stimuleren in het gedrag van consument en producent door  ‘korte keten- relaties’ te bevorderen ;
 • De lokaal opgebouwde ‘rijkdom’ behouden en hergebruiken in de regio ;
 • Het lokale leven een extra dynamiek geven door een project van participatief en democratisch burgerschap ;
 • Een mensvriendelijke economie ontwikkelen ;
 • De uitbouw van een sociale en solidaire economie bevorderen via het ontwikkelen van innoverende sociale economische modellen…

 

Bijkomende sleutelwoorden

Originele/  fantasierijke  oplossingen

Via samenwerkingsverbanden bouwen aan sociale verbanden tussen de bewoners van de Brusselse gemeenten

Weerstand bieden tegen de  fragmentatie in het economisch systeem

Economische, sociale, financiële , ecologische en energiecrisis.

De Euro is bedacht voor de groothandel, de import-export, de speculatie op de grondstoffen enz. De lokale Brusselse munt zal in de Regio blijven en verhoogt de lokale rijkdom. Met onze spaarmiddelen in Euro financieren wij mee de delocalisatie van onze industrie en arbeidsplaatsen. De monetaire geldmiddelen voeden de speculatieve economie  ten nadele van de reële economie.

De handelaars die aanvaarden om met de lokale munt te werken proberen om zich te bevoorraden in de regio, veeleer dan op de internationale markten. Het gaat hier dus om een ethischer ruilsysteem omdat de dienstverleners een ecologische, humanitaire weg inslaan.

Door een lokale burgermunt te gebruiken, neemt u deel aan een beweging die een nieuw vertrouwen opbouwt tussen de actoren op het terrein. ‘U geeft zin’ aan uw dagelijkse boodschappen. U weet dat u een lokale economie met specifieke waarden ondersteunt. U neemt deel aan een systeem dat de lokale Brusselse economie versterkt en dat economische  ontwikkeling bevordert in de Regio. Het is daarenboven een ruilmiddelen zonder interest. Niemand krijgt een meerwaarde door middelen bij te houden en te speculeren. Iedereen wordt aangemoedigd de munt te ‘laten rollen’, te gebruiken.

De lokale munten zijn complementair. Ze hebben geenszins tot doel de officiële munt te vervangen. Net zoals maaltijdcheques niet als doel hebben de Euro te vervangen. De lokale munt beperkt zich niet tot een product (voeding, boeken). Ze is gericht op lokaal en verantwoord consumeren, om solidariteit te creëren evenals  een dynamiek tussen bewoners.

 • Voordelig zijn voor alle deelnemers ;
 • Georganiseerd in functie van het ‘Algemeen Belang’ ;
 • Transparantie van de rekeningen en de mechanismen ten aanzien van de gebruikers ;
 • Genieten van een duurzame financiering of strategie ;
 • Het gebruik (geldverkeer) van de munt garanderen.

In tegenstelling tot de restaurantcheques die gebruikers naar restaurants toe leiden, heeft de lokale munt als doel om de consumptie te richten naar lokale handelszaken die zich inschakelen in een ecologische, sociale en duurzame benadering.

Het gaat om weerstand op vrijwillige basis tegen een mondiaal financieel systeem, terwijl protectionisme in het algemeen aangevoeld wordt als opgelegd! De lokale Brusselse munt is complementair aan de Euro. Haar enige functie is om op lokaal vlak actief te zijn.  Ze laat ruimte voor de Euro en andere ruilsystemen die andere doelstellingen hebben dan de hare.

 • Het grootste bedrag wordt op een rekening gestort van een bank uit de sector van het solidaire en ethische bankieren. Dit laat toe om via een zichtrekening snel geld vrij te maken  (bijvoorbeeld om te beantwoorden aan de nood van omzetten naar Euro) ;
 • De overige middelen bevinden zich op een rekening voor het dekken van de  werkingskosten. Een algemene vergadering kan beslissen deze middelen ook te gebruiken voor andere doelstellingen zoals bijvoorbeeld het financieren van lokale projecten die beantwoorden aan het waardencharter ( bvb microkredieten verlenen aan dienstverleners van het netwerk).

Deze middelen vormen samen het garantiefonds van de vereniging en worden door de vzw beheerd.

zinnekeFAQ Gebruikers