Het Charter

De Zinne is een burgerinitiatief met als doel om een aanvullende burgermunt te laten circuleren en te behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met deze munt kunnen we de lokale economie een duwtje in de rug geven. De Zinne staat ook gelijk aan de euro.

De doelen

Door deze munt te creëren streven wij de volgende doelen na :

  • Het versterken en verbeteren van het korte-ketencircuit door de verschillende actoren – producenten, handelaren, dienstverleners en consumenten – met elkaar te verbinden
  • De ontwikkeling van een economische activiteit ondersteunen met de Zinne die verankerd en gekend is bij de lokale gemeenschap. Dit zorgt voor meerdere voordelen zoals het verbeteren van de gemeenschap of wijk
  • Het ondersteunen van activiteiten die respect hebben voor onze planeet en helpen om ons ecosysteem te verbeteren
  • De band versterken tussen inwoners en burgerparticipatie die de opkomst van een veerkrachtige gemeenschap bevordert. Dat wil zeggen: in staat zijn om momenten van onzekerheid te overwinnen samen met de burgers en zo gelukkiger worden

De waarden

Om onze doelen zo goed mogelijk te bereiken, werken we hand in hand samen rond onze gemeenschappelijke waarden :

  • De samenwerking tussen de actoren gebeurt met een open geest en solidariteit
  • Respect voor de mens en zijn omgeving
  • Democratisch beheer van de munt, gebaseerd op de bestuursbeginselen die iedereen in staat stellen om zijn of haar mening te geven

 

Wij gaan ook aandachtig zijn voor :

  • De strijd naar sociale rechtvaardigheid, het wegwerken van ongelijkheid, het aanleren van respect voor zichzelf en anderen
  • Transparant communiceren over de werking van onze munt om zo de deelname van iedereen te bevorderen
zinnekeHet Charter