Hoe werkt het?

Toetreden tot het Zinne-netwerk betekent het ontwikkelen en versterken van de circulaire, lokale en ethische economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ongeacht of u een partner of gebruiker bent van de munteenheid.

In de praktijk is het heel eenvoudig

Wanneer iemand euro’s omzet in Zinnes, ruilt hij euro’s uit het systeem om alleen met Zinnes te betalen. De euro’s die tijdens de omwisseling worden ontvangen, worden gestort op een rekening, die het garantiefonds of de reserve van de tegenpartijen vormt, waar niet wordt aangeraakt.

De gebruiker betaalt vervolgens voor haar aankopen en diensten met Zinnes in de winkels en andere zaken. De waarde “Zinne” blijft in het netwerk en circuleert tussen de gebruikers en de economische actoren. Als u in euro’s betaalt, circuleert de euro’s in een Europees netwerk, neemt deel aan speculatie, investeringen van welke aard dan ook, enz. U heeft dan geen idee waar uw euro’s zich dan bevinden. Terwijl u dat van de Zinne wel weet. 

De economische loop

We spreken over een “economische loop” wanneer er geldcirculatie ontstaat tussen burgers, handelaars en leveranciers in een netwerk die na verschillende uitwisselingen tussen hen ervoor zorgt dat het geld terugkeert naar de handen van zijn eerste acteurs. Dan is de cirkel rond.

Het primaire doel van een lokale en complementaire munt is om de waarde (geld) binnen een bepaald territorium te houden, onder alle leden van het netwerk, in een lus, zodat ze rijkdom creëert en lokale economische actoren ondersteunt.

Hiervoor moet je :

  • Een afgebakend gebied : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Een verordening of charter die de ingang (en uitgang) criteria van het netwerk definieert; hoe de munt (de Zinne) wordt omgeruild met de referentievaluta (de euro), etc.
  • Partners / providers : de economische actoren van het netwerk
  • Gebruikers / burgers die de lokale valuta gebruiken als voorkeursbetaalmethode

Aangezien het project nog in de kinderschoenen staat, is de cirkel nog niet voltooid en zal deze slechts gedeeltelijk voltooid worden, met verschillende ontwikkelingsniveaus, afhankelijk van de sector, de buurt, enz., Maar we kunnen al zeggen dat het goed gaat. Lang leve de Zinne !

Op 30 mei 2019, slechts 3 maanden na de lancering, waren er al 130 zaken die zich bij de Zinne hadden aangesloten.

Met de bijgevoegde illustratie kunnen we begrijpen dat de economische lus de verliezen beperkt, dat ze toelaat om beter onze middelen te gebruiken, om de geproduceerde energie te behouden in de herstellende cirkel en de economie te laten draaien.

Het in omloop brengen van de biljetten 

Opdat het systeem werkt, moeten de biljetten gebruikt worden. Ze moeten ‘circuleren’ en dus niet in een persoonlijke lade of de kassa van de handelaar blijven liggen.

De burger start het proces wanneer zij/hij Euro’s omruilt in Zinne bij een zaak die als wisselkantoor fungeert. De Zinnes worden in het geldcircuit gebracht door ze te gebruiken voor aankopen bij partners van het Netwerk (zie kaart van het Netwerk).

De partner creëert de geldbeweging door de Zinne te gebruiken: om zijn toeleveranciers en producenten te betalen, door aan klanten die dit wensen het te veel betaalde in Zinne terug te geven,  door ruilkantoor te worden ( een plek te zijn waar burgers hun Euro’s in Zinne kunnen omruilen).

De bedrijfsleider kan eveneens aan zijn werknemers voorstellen om een deel van hun persoonlijke middelen (gezinsportefeuille) te ruilen voor Zinne uit de kassa, Zinne waarmee ze hun persoonlijke aankopen doen.

Deze activiteiten stimuleren de omloopsnelheid van de Zinne en laat het aantal deelnemers stijgen.

Het netwerk

We hebben ons bij de opstart gericht op de lokale handelszaken, vooral in de  voedingssector. We verbreden onze werking nu gaandeweg naar andere sectoren om een breder aanbod te kunnen aanbieden aan de gebruikers van de Zinne. Hetzelfde geldt voor het ‘tweede niveau’: de producenten en leveranciers die we aanspreken tot deelname.

Het vergroten van het aantal dienstverleners met een gevarieerd aanbod en een verschillend niveau van betrokkenheid, bevorderd het sluiten van de ’loop’, de  cirkel. Door het aantal deelnemers te verhogen, verbeteren we de slaagkansen van de Zinne.

Hoe meer we verschillende aanbieders en niveaus hebben, hoe verder we in de kringloop zullen komen.
Hoe meer gebruikers we van de Zinne hebben, hoe langer en duurzamer de Zinne zal zijn.

Ethisch bankieren

De rekening met de waarborg werd geopend bij een ethische en solidaire bank.

De leden van het ‘Collectief Zinne’ (alle leden van de vzw, de burgers en dienstverleners) kunnen later eventueel beslissen om een deel van dit fonds te gebruiken om wijk en/of solidaire projecten te ondersteunen. Indien er in deze richting gedacht wordt, zal een beslissing het resultaat zijn van een collectieve beslissing in de algemene vergadering.

En de boekhouding ?

De keuze om met de Zinne te werken, heeft geen enkele impact op de boekhouding van een handelszaak of vereniging, vermits 1 Zinne de waarde heeft van 1 Euro.

De Zinne is een complementaire punt wat betekent dat de klant zijn boodschappen zou kunnen betalen in Zinne + Euro + maaltijdcheque.

zinnekeHoe werkt het?