Zinne vzw vzw Zinne

Maatschappelijke zetel: Botaniquestraat 75-1210 Brussel.

Intellectueel Eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van Zinne vzw.
Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan info@zinne.brussels.

Naleving van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (DGPS)

Zinne vzw verbindt zich ertoe uw privacy, vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en uw rechten te respecteren.

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens zorgen wij er dus voor dat de geldende voorschriften, in het bijzonder de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming, de zogenaamde “RGPD”, worden nageleefd.
Uw persoonlijke gegevens worden in het kader van ons bedrijf verzameld en uitsluitend verwerkt door Zinne vzw, die verantwoordelijk is voor uw gegevens.

Afhankelijk van het geval en de betrokken personen kunnen de persoonsgegevens die wij verwerken, uw naam en voornaam, geslacht, woon- of verblijfplaats, taal, vast en/of mobiel telefoonnummer en e-mailadres zijn.

Deze gebruikersgegevens worden opgeslagen in een database van de vzw.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Contact met u op te nemen en uw individuele verzoeken te beantwoorden
– U op de hoogte houden van onze acties, komende bijeenkomsten
– Om informatie uit te wisselen voor het goede verloop van het project

Wij brengen uw persoonlijke gegevens niet op de markt en geven deze niet door aan derden.

U heeft de volgende rechten:
Recht van toegang: u heeft het recht om te weten welke gegevens wij over u hebben en om te controleren voor welk doel deze worden gebruikt.
Recht op correctie: u heeft het recht op correctie van foutieve persoonlijke gegevens over u en het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren.
Recht om gegevens te vergeten of te beperken: u heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen en de verwerking van deze gegevens te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Wij kunnen weigeren om de gegevens die nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, te verwijderen of te beperken.
Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere structuur, een andere professional van uw keuze.
Recht van verzet: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.
Recht om de toestemming in te trekken: als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.
Recht om een klacht in te dienen: de betrokkene kan te allen tijde een klacht indienen bij het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België indien hij of zij niet tevreden is over het gebruik van zijn of haar gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per post, e-mail of telefoon. Wij zullen contact met u opnemen om uw identiteit en de geldigheid van uw verzoek na te gaan aan de hand van de gegevens in kwestie. Wij zullen uw aanvraag met de nodige aandacht analyseren en u op de hoogte brengen van de genomen vervolgmaatregelen.

Als u vragen, aanvullende informatie of klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:
– Per post: Zinne vzw – Botaniquestraat 75 – 1210 Brussel.
– Per e-mail: info@zinne.brussels.

U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit:
– Per post: Pressestraat 35, 1000 Brussel.
– Via haar website: www.privacycommission.be

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

zinnekeWettelijke kennisgeving en GDPR